2e Petroleumhaven te Pernis

2e Petroleumhaven te PernisHaverkort Voormolen voert i.o.v. Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Argos Terminals B.V. werkzaamheden uit t.b.v. de 2e Petroleumhaven te Rotterdam.

Het werk bestaat uit het realiseren van nieuwe kademuren, een steiger met zeevaart- en binnenvaartremmingswerken, alsmede een aantal trospalen, een dukdalf en het uitvoeren van bagger-, glooiing- en leidingwerk.

Duikbedrijf C.O.W. B.V. werd reeds in het beginstadium betrokken bij de werkzaamheden. T.b.v. de kadeconstructie werden de prefab werkzaamheden uitgevoerd en voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de kadeverankering welke aangebracht is door de Gebroeders van Leeuwen Verankeringen uit Harmelen. Alvorens de ankers aangebracht konden worden dienden er gaten in de buispalen gebrand te worden t.h.v. de aan te brengen ankers. Nadat de gaten gebrand waren kon het anker aangebracht worden of konden de “trompetten” (een stalen constructie in de vorm van een trompet waar het anker doorheen geboord wordt) gemonteerd worden. In een later stadium werden de gaten in de buispalen afgedicht met, speciaal hiervoor gemaakte, stalen platen en volgestort met beton. Intussen waren de werkzaamheden aan de deksloof in volle gang en kon er eveneens gestart worden met het aanbrengen van de 120 stuks wrijfstijlen en de ruim 1000 anoden voor de kathodische bescherming van de kadeconstructie. De wrijfstijlen worden m.b.v. een speciale “hangconstructie”, waar de lassers in staan, gemonteerd en afgelast. De werkzaamheden vereisen een nauwkeurige planning daar deze hoofdzakelijk in het droge worden uitgevoerd en men afhankelijk is van het tij. Er word zoveel mogelijk met Laag Water gewerkt om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen realiseren. Het onderste deel van de wrijfstijlconstructie daarentegen wordt , door duikers, onder water afgelast om een starre constructie te krijgen.

De kathodische bescherming wordt geheel door duikers aangebracht. De duikploeg bestaat uit 3 tot 4 man en beschikt over een mobiele telescoopkraan om de anoden naar de werkplek te laten zakken alwaar ze op de damwand gemonteerd en afgelast worden.

Het geheel is een typisch project voor Duikbedrijf C.O.W. B.V. omdat hier het “totaalconcept” goed tot uitdrukking komt in de vorm van zowel boven en onderwater werkzaamheden waardoor de opdrachtgever niet met meerdere partijen te maken heeft en de communicatielijnen hierdoor zeer kort zijn.

De werkzaamheden gaan nog enkele weken in beslag nemen alvorens het geheel door Haverkort Voormolen opgeleverd gaat worden.

Nieuws archief