Kolenhavenbrug te Delft

Kolenhavenbrug te Delft22 mei jongstleden is er op verzoek van Meeuwisse Nederland BV aan de Wateringseweg te delft door een duikploeg van C.O.W. een inspectie uitgevoerd.

Ter plaatse van de aansluiting van de Kolenhavenbrug op de bestaande kademuur was een spoelgat van ongeveer 4 m2 ontstaan.

Uit de inspectie is gebleken dat het landhoofd van de brug niet goed aansloot op de bestaande kade, waardoor er tijdens het afmeren van schepen door het schroefwater grond kon wegspoelen.

In overleg met Dhr P. Meeuwisse is aan de gemeente Delft een hersteladvies afgegeven.

Na goedkeuring is op 4 juni in opdracht van Meeuwisse Nederland BV aangevangen met de herstelwerkzaamheden. Begonnen werd met het afdichten van de schade, vanaf het bodem niveau tot c.a. 30 cm onder de waterlijn.

Tegelijkertijd werden er injectieslangen aangebracht. Daarna is er in verschillende fases in het spoelgat 4m3 colloïdaal beton aangebracht. Het geheel is in samenwerking met de firma B&P Bodeminjectie BV geïnjecteerd.

Daarna is de rest van het spoelgat afgevuld met 2m3 onderwaterbeton, en is er voor de schade op de bodem ook nog c.a. 6m3 beton aangebracht om verdere uitspoeling in de toekomst te voorkomen.

Tenslotte is de schade aangevuld met zand en dicht gestraat.

Nieuws archief